Լուծված Խնդիրներ| Առկա Խնդիրներ

30-11-2012

Լևոն Միրիջանյանի անվան հ. 155 հիմնական դպրոց

Ստացված նվիրատվության շնորհիվ ձեռք է բերվել համակարգիչ:

54,238 դրամ

31-03-2012

Երևանի հ. 163 հիմնական դպրոց

Ստացված նվիրատվությամբ մարվել է էլեկրաէներգիայի պարտքը:

200,000 դրամ

13-11-2016

Երևանի հ. 163 հիմնական դպրոց

Ստացված նվիրատվության միջոցով վերանորոգվել է տանիքը:

260,000 դրամ