Լուծված Խնդիրներ| Առկա Խնդիրներ

07-11-2012

Սիլվա Կապուտիկյանի անվան հ. 145 հիմնական դպրոց

Ստացված նվիրատվության միջոցով գնվել է շինանյութ: Կատարվել է ընթացիկ վերանորոգում:

1,109,600 դրամ

15-05-2012

Վահան Զատիկյանի անվան հ. 90 հիմնական դպրոց

Ստացված նվիրատվության 48500 դրամով ձեռք է ձեռք է բերվել աշակերտական պահարան:

0 դրամ

20-06-2013

Երևան հ. 104 հիմնական դպրոց

Ստացված նվիրատվության շնորհիվ գնվել են աշակերտական սեղան և աթոռներ:

78,500 դրամ

28-09-2014

Երևան հ. 104 հիմնական դպրոց

Ձեռք է բերվել շերտավարագույր:

143,500 դրամ

07-07-2014

Վիսարիոն Բելինսկու անվան հ. 38 հիմնական դպրոց

Ստացված նվիրատվության շնորհիվ վերանորոգվել է մարզադահլիճի ջեռուցման համակարգը:

1,451,657 դրամ

07-07-2014

Վիսարիոն Բելինսկու անվան հ. 38 հիմնական դպրոց

Ստացված նվիրատվության շնորհիվ կատարվել է աշակերտական սեղան-աթոռների վերանորոգում:  

435,150 դրամ

21-05-2013

Աղասի Խանջյանի անվան հ. 53 հիմնական դպրոց

Սպորտդահլիճի վերանորոգում:

1,680,558 դրամ

11-06-2012

Ստեփան Զորյանի անվան հ. 56 հիմնական դպրոց

Գնվել է ջեռուցման կաթսայի գազայրիչի սարք:

90,000 դրամ

24-06-2014

Ռուբեն Միրոյանի անվան հ. 77 հիմնական դպրոց

1968թ.-ի շրջանավարտ Սամվել Շահնազարյանի կողմից կատարված անմիջական օգնությունան միջոցով վերանորոգվել է hանդիսությունների դահլիճը:

4,000,000 դրամ

07-06-2015

Ռուբեն Միրոյանի անվան հ. 77 հիմնական դպրոց

«Ամերիկայի հայ ավենտարանչական ընկերակցության» կողմից կատարված նվիրատվությամբ լուծվել են դպրոցի մի շարք խնդիրներ:

3,700,000 դրամ

23-06-2014

Ռուբեն Միրոյանի անվան հ. 77 հիմնական դպրոց

Դպրոցի մի խումբ շրջանավարտների կողմից կատարվել է անմիջական օգնություն`վերանորոգվել է դպրոցի նախասրահը:

800,000 դրամ

06-05-2014

Երևանի հ. 100 հիմնական դպրոց

Վճարվել է աղբահանության պարտքը:

78,600 դրամ

05-05-2012

Ստեփան Շահումյանի անվան հ. 1 հիմնական դպրոց

Ստացված նվիրատվության շնորհիվ կատարվել են կոսմետիկ վերանորոգման աշխատանքներ:

0 դրամ

10-05-2013

Ջոն Կիրակոսյանի անվան հ. 20 հիմնական դպրոց

Շենքի վերանորոգումից հետո կատարվել են սանմաքրման աշխատանքներ:

80,000 դրամ

05-05-2016

Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց

Վերանորոգվել է նախասրահը:

70,000 դրամ