Լուծված Խնդիրներ| Առկա Խնդիրներ

24-06-2013

Ալեքսադր Պուշկինի անվան հ. 8 հիմնական դպրոց

Կատարվել է վերանորոգում:

5,482,000 դրամ

27-10-2014

Ալեքսադր Պուշկինի անվան հ. 8 հիմնական դպրոց

Ձեռք է բերվել կահույք, կազմակերպվել են միջոցառումներ:

700,000 դրամ

07-10-2015

Արտեմ Միկոյանի անվան հ. 166 հիմնական դպրոց

Ձեռք է բերվել անվտանգության համակարգ:

339,540 դրամ

15-06-2013

Երևանի հ. 108 միջնակարգ դպրոց

Ձեռք է բերվել տարրական դասարանների համար սեղան–նստարան:

176,600 դրամ

17-05-2013

Հովհաննես Պողոսյանի անվան հ. 82 հիմնական դպրոց

Հանդիսությունների սրահի համար գնվել են շերտավարագույրներ:

264,960 դրամ

18-05-2013

Մովսես Խորենացու անվան հ.143 հիմնական դպրոց

Վերանորոգվել է սանհանգույցը:

410,000 դրամ

06-03-2013

Նաիրի Զարյանի անվան հ. 130 հիմնական դպրոց

Ձեռք է բերվել ձայնային սարքավորում:

880,000 դրամ

05-06-2011

Նաիրի Զարյանի անվան հ. 130 հիմնական դպրոց

Կատարվել է ընթացիկ վերանորոգում:

980,000 դրամ

06-07-2012

Նաիրի Զարյանի անվան հ. 130 հիմնական դպրոց

Գումարն ավելացվել է աշխատավարձի ֆոնդին:

1,014,000 դրամ

22-05-2013

Լև Տոլստոյի անվան հ. 128 հիմնական դպրոց

Դպրոցը վերանորոգվել է:

2,860,600 դրամ

07-03-2017

Լև Տոլստոյի անվան հ. 128 հիմնական դպրոց

Կազմակերպվել է միջոցառում՝ նվիրված դպրոցի 55 ամյակին:

760,003 դրամ

01-01-2011

Երևանի հ. 181 հիմնական դպրոց

Բանկի սպասարկման վճար:

30,044 դրամ

03-04-2013

Երևանի հ. 174 հիմնական դպրոց

Ձեռք են բերվել գրենական ապրանքներ:

38,600 դրամ

26-06-2012

Երևանի հ. 101 միջնակարգ դպրոց

Ձեռք են բերվել գրենական ապրանքներ:

39,000 դրամ

29-06-2012

Նորիկ Խաչատրյանի անվան հ. 113 միջնակարգ դպրոց

Վճարվել է բանկի սպասարկման վարձը:

28,750 դրամ