Լուծված Խնդիրներ| Առկա Խնդիրներ

01-01-2011

Երևանի հ. 180 հիմնական դպրոց

Գումարը ավելացվել է աշխատավարձի ֆոնդին:

55,000 դրամ

01-01-2011

Գևորգ Վարդանյանի անվան հ. 192 հիմնական դպրոց

Ձեռք է բերվել փափուկ կահույք և սեղանիկ:

180,700 դրամ

01-01-2013

Աշոտ Նավասարդյանի անվան հ. 196 հիմնական դպրոց

Վերանորոգվել է կաթսայատան կաթսան:

279,000 դրամ

01-01-2011

Երևանի հ. 200 հիմնական դպրոց

Վերանորոգվել է կաթսայատունը:

137,000 դրամ

01-01-2011

Երևանի «Հակոբ Կոջոյանի» անվան կրթահամալիր

Ձեռք է բերվել համակարգչային տեխնիկա:

510,000 դրամ
48,400 դրամ

01-01-2011

Նիկոլ Աղբալյանի անվան հ. 19 հիմնական դպրոց

Վճարվել է «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ին՝ դպրոցում շինարարության նածագծի համար:

378,000 դրամ

01-01-2011

Նիկոլ Աղբալյանի անվան հ. 19 հիմնական դպրոց

Ձեռք են բերվել գրենական ապրանքներ:

116,000 դրամ

01-01-2011

Նիկոլ Աղբալյանի անվան հ. 19 հիմնական դպրոց

«Ծիծեռնակ» ՍՊԸ-ից գնվել են գրասենյակային ապրանքներ:

10,000 դրամ

01-01-2011

Հենրիկ Խաչատրյանի անվան թիվ 199 հիմնական դպրոց

Ձեռք են բերվել գրասենյակային փաստաթղթեր (267000 դր.):

«Էկոնոմիկա և իրավունք» ամսագրի բաժանորդագրություն (20000 դր.):

Տպիչի նորոգում (9000 դր.):

70,550 դրամ

07-05-2013

Գևորգ Չաուշի անվան հ. 188 հիմնական դպրոց

Ձեռք է բերվել ազգային հերոսներին նվիրված ստենդ:

68,000 դրամ

04-04-2013

Ռուբեն Միրոյանի անվան հ. 77 հիմնական դպրոց

Բարեկարգվել է մարզադահլիճի հատակը:

413,750 դրամ

05-03-2012

Րաֆֆու անվան հ. 36 հիմնական դպրոց

Օգտագործած գազի պարտքի մարում:

480,000 դրամ

29-04-2013

«Արգենտինյան Հանրապետության» հ. 76 հիմնական դպրոց

Ձեռք է բերվել աշակերտական գույք:

150,000 դրամ

01-07-2015

Երևանի հ. 91 հիմնական դպրոց

Գնվել է 63 մշերտավարագույր:

409,000 դրամ