Լուծված Խնդիրներ| Առկա Խնդիրներ

01-05-2012

Երևանի հ. 39 հիմնական դպրոց

Վերանորոգվել են ջրագծերը և ջրահեռացման համակարգը:

50,000 դրամ

01-05-2012

Հրանտ Դինքի անվան հ. 44 հիմնական դպրոց

Ձեռք է բերվել և տեղադրվել է ճաղավանդակ, կաթսայատան գազի հաշվիչ, միջանցքները մասնակի վերանորոգվել են, գնվել են գրենական ապրանքներ:

452,885 դրամ

01-03-2012

Երևանի հ. 49 հիմնական դպրոց

Ջեռուցման նպատակով սպառած գազի պարտքի մարում:

78,200 դրամ

01-01-2012

Անտոն Չեխովի անվան հ. 55 հիմնական դպրոց

Ձեռք է բերվել աշակերտական կահույք, առկա կահույքի մի մասն էլ վերանորոգվել է:

1,207,000 դրամ

01-01-2011

Հակոբ Պարոնյանի անվան հ. 59 հիմնական դպրոց

Գնվել են գրենական պիտույքներ և շինանյութ:

173,000 դրամ

02-09-2011

Նելսոն Ստեփանյանի անվան հ. 71 հիմնական դպրոց

Օգնիր դպրոցիդ կայքի նվիրատու Արթուր Վարժապետյանի շնորհիվ դպրոցը ձեռք է բերել «Գազ 322132-220» մակնիշի ավտոմեքենա:

3,700,000 դրամ

05-08-2011

Նելսոն Ստեփանյանի անվան հ. 71 հիմնական դպրոց

Արթուր Վարժապետյանի անմիջական հովանավորությամբ դպրոցը վերանորոգվել է:

74,155,993 դրամ

01-03-2012

Մովսես Ջանբազյանի անվան հ.79 հիմնական դպրոց

Ձեռք է բերվել աստիճան, բահ, դույլ:

20,000 դրամ

05-05-2012

Մովսես Ջանբազյանի անվան հ.79 հիմնական դպրոց

Արտավազդ Իսկանդարյանի նվիրատվության շնորհիվ ձեռք է բերվել ազդանշանային համակարգ:

800,000 դրամ

04-05-2012

Մովսես Ջանբազյանի անվան հ.79 հիմնական դպրոց

Լուիզա Ջամբազյանի նվիրատվության շնորհիվ ձեռք է բերվել աշակերտական գույք, քիվեր, բուֆետի  սեղան, հիմնվել է գրադարանի ընթերցասրահը:

508,000 դրամ

01-01-2011

Երևանի հ. 81 միջնակարգ դպրոց

Կատարվել են կոմունալ ծախսեր:

35,000 դրամ

01-01-2011

Երևանի հ. 87 միջնակարգ դպրոց

Ձեռք է բերվել մարզական գույք:

193,800 դրամ
92,900 դրամ

01-07-2012

Աշոտ Մանուկյանի անվան հ. 93 միջնակարգ դպրոց

Գնվել է դպրոցական գույք:

95,000 դրամ

01-01-2011

Երևանի հ. 102 հիմնական դպրոց

Փոխվել են դպրոցի մուտքի դռները, վճարվել են կոմունալ և այլ հարկեր:

589,429 դրամ