ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01.01.2011Թիվ 35 դպրոցՆվիրատուների կողմից 2011թ.-ից սկսած640,000 դրամ
01.01.2011Թիվ 164 դպրոցՆվիրատուների կողմից 2011թ.-ից սկսված620,200 դրամ
01.01.2011Թիվ 196 դպրոցՆվիրատուների կողմից 2011թ.-ից սկսված550,850 դրամ
01.01.2011Թիվ 19 դպրոցՆվիրատուների կողմից 2011թ.-ից սկսված540,400 դրամ
01.01.2011Թիվ 201 դպրոցՆվիրատուների կողմից 2011թ. ի վեր510,000 դրամ
11.01.2011Թիվ 79 դպրոցԼուիզա Ջամբազյան508,000 դրամ
01.01.2011Թիվ 14 դպրոցՆվիրատուների կողմից 2011թ.-ից սկսված507,000 դրամ
01.01.2011Թիվ 128 դպրոցՆվիրատուների կողմից 2011թ. ի վեր484,900 դրամ
04.06.2016Թիվ 77 դպրոցՆվիրատուների կողմից456,556 դրամ
01.01.2011Թիվ 36 դպրոցՆվիրատուների կողմից 2011թ.-ից սկսված435,884 դրամ
01.03.2011Թիվ 60 դպրոցՆվիրատուների կողմից 2011թ.-ից սկսված422,219 դրամ
01.01.2011Թիվ 143 դպրոցՆվիրատուների կողմից 2011թ.-ից սկսված415,000 դրամ
01.01.2011Թիվ 91 դպրոցՆվիրատուների կողմից 2011թ.-ից սկսված367,000 դրամ
01.01.2011Թիվ 7 դպրոցՆվիրատուների կողմից 2011թ.-ից սկսված350,871 դրամ
01.01.2011Թիվ 175 դպրոցՆվիրատուների կողմից 2011թ.-ից սկսված350,000 դրամ