Լուծված Խնդիրներ| Առկա Խնդիրներ

Երևանի հ. 107 միջնակարգ դպրոց

Մարզադահլիճն ունի վերանորոգման կարիք:

Ներսես Մեծի անվան հ. 124 հիմնական դպրոց

Դպրոցի գրեթե բոլոր դասասենյակները կոսմետիկ վերանորոգման են ենթարկվել տնօրենի և մանկավարժների ուժերով: Այնուամենայնիվ դպրոցը հիմնանորոգման կարիք ունի:

Գառնիկ Ադդարյանի անվան հ. 133 հիմնական դպրոց

 Դպրոցը հիմնադրման օրվանից մինչ օրս վերանորոգման չի ենթարկվել:

Գառնիկ Ադդարյանի անվան հ. 133 հիմնական դպրոց

Անհրաժեշտ է մարզագույք:

Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց

Մարզադահլիճն ունի վերանորոգման կարիք:

Երևանի հ. 156 հիմնական դպրոց

Դպրոցի մարզադահլիճն ունի վերանորոգման և մարզագույքի կարիք:

Երևանի հ. 156 հիմնական դպրոց

Դպրոցն ունի համակարգիչների կարիք:

Մովսես Գորգիսյանի անվան հ. 158 հիմնական դպրոց

Մարզադահլիճն ունի վերանորոգման կարիք:

Մովսես Գորգիսյանի անվան հ. 158 հիմնական դպրոց

Դպրոցին անհրաժեշտ են համակարգիչներ:

Մովսես Գորգիսյանի անվան հ. 158 հիմնական դպրոց

Տարրական դասարանի աշակերտների համար գնվել են ամանորյա նվերներ:

Երևանի հ. 180 հիմնական դպրոց

Դպրոցն ունի մարզագույքի պակաս:

Երևանի 185 հիմնական դպրոց

Դպրոցն ունի մարզագույքի և ՏՏ սարքավորումների կարիք:

Երևանի հ. 200 հիմնական դպրոց

Աշակերտների թվի աճով (1100 աշակերտ) պայմանավորված՝ ավելացել է դասարանների թիվը (36 դասարան), սակայն անհրաժեշտություն կա ավելացնելու դասասենյակների քանակը, ինչպես նաև նոր գույքի ձեռք բերման:

Երևանի հ. 200 հիմնական դպրոց

Ձյան առատ հալոցքի պատճառով տանիքից հոսած ջրերը վնասել են 2-րդ հարկի միջանցքի, գրադարանի առաստաղը, պատերը: Նոր գույքի (ըստ տարրական, միջին և բարձր դասարանների) ձեռք բերման անհրաժեշտոություն կա: