Լուծված Խնդիրներ| Առկա Խնդիրներ

Ստեփան Շահումյանի անվան հ. 1 հիմնական դպրոց

Դպրոցն ունի հիմնանորոգման կարիք:

Երևանի հ. 22 հիմնական դպրոց

Դպրոցն ունի վերանորոգման կարիք:

Արդեն երկրորդ տարին է՝ դպրոցում կատարվում է հիմնանորոգում, սակայն՝ անավարտ:

Հովհաննես Թումանյանի անվան հ. 32 հիմնական դպրոց

Մարզադահլիճն ունի մարզագույքի կարիք:

Միքայել Նալբանդյանի անվան հ. 33 հիմնական դպրոց

Մարզադահլիճն ունի վերանորոգման կարիք:

Երևանի հ. 39 հիմնական դպրոց

Քանդվել և չեն գործում մարզադահլիճը՝ հանդերձարաններով, ՆԶՊ-ի, տեխնոլոգիայի, արհեստագործականդասասենյակները, զինանոցը,հրաձգարանը:

Երևանի հ. 39 հիմնական դպրոց

Նորոգման կարիք ունի մարզահրապարակը, անհրաժեշտ է  մարզագույք:

Երևանի հ. 39 հիմնական դպրոց

Ջրագծերն ունեն նորոգման կարիք:

Երևանի հ. 39 հիմնական դպրոց

1-ին հարկի դուռ-պատուհաններին անհրաժեշտ են ճաղավանդակներ:

Երևանի հ. 39 հիմնական դպրոց

Դպրոցը կարիք ունի ՏՀՏ նոր միջոցների՝ էլեկտրոնային գրատախտակի, ցրիչների կարիք:

Աղասի Խանջյանի անվան հ. 53 հիմնական դպրոց

Մարզադահլիճի առաստաղն ու հատակը վերանորոգման կարիք ունեն:

Աղասի Խանջյանի անվան հ. 53 հիմնական դպրոց

Դպրոցն ունի մարզագույքի կարիք:

Երևանի հ. 50 հիմնական դպրոց

Դպրոցն ունի մարզադահլիճի և դասասենյակների վերանորոգման կարիք:

Երևանի հ. 50 հիմնական դպրոց

Դպրոցն անհրաժեշտ է զինել համակարգչային տեխնիկայով:

Երևանի հ. 50 հիմնական դպրոց

Մարզադահլիճն ունի մարզագույքի պակաս:

Հակոբ Պարոնյանի անվան հ. 59 հիմնական դպրոց

Մարզադահլիճն ունի վերանորոգման կարիք: